RODO obowiązek informacyjny

EDIS sp. z o.o. przetwarza dane osobowe klientów dbając o ich prywatność i bezpieczeństwo, które są dla nas priorytetowe.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako „RODO” lub „GDPR”).

W związku z tym przedstawiamy ważne informacje, związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Dane osobowe - jak je zbieramy?

Dane osobowe pozyskujemy w sposób tradycyjny w chwili, gdy korzystasz z oferowanych przez nas usług księgowych lub w przypadku korzystania z serwisów internetowych Spółki.. Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies, które tworzone są w trakcie korzystania z naszego serwisu internetowego..

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zwanym potocznie ADO jest EDIS sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, 43-100, ul. Cienista 15/37, ale możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji zamówionych przez klienta usług.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w kilku celach:

  • w celu realizacji usług  związanych z działalnością na prowadzenia księgowości
  • wykonując czynności związane z realizacją usług oferowanych przez biuro rachunkowe
  • odpowiadając na wpływające do nas prośby i zapytania
  • by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw – bezpieczeństwo Twoich danych jest nas najważniejsze

4. Czy przekazujemy Twoje dane ?

W większości dane dotyczące naszych klientów przetwarzane są wyłącznie przez EDIS sp z o.o. Prawo daje nam jednak możliwość przekazania danych podmiotom, które będą realizować zadania, które im zleciliśmy. Mogą to być na przykład dostawcy usług informatycznych, prawnych, telekomunikacyjnych, firmy hostingowe czy firmy kurierskie. Na wyraźne polecenie uprawnionych organów państwowych (sądy, policja itp.), przekażemy im Twoje dane na podstawie obowiązującego prawa.

5. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Możesz również zażądać dostępu do swoich danych – w dowolnym momencie możesz je usunąć, sprostować, ograniczyć ich przetwarzanie, przenieść czy wnieść skargę do organu nadzorczego.

6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Wymogiem jest aby w każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych oparte było na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. W przypadku usług związanych z marketingiem czy realizowaną przez nas usługą polegającą na przesyłaniu informacji o zbliżających się terminach związanych z oferowanymi przez nas usługami podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich jak np. zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych.

Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili możesz ją wycofać. Wiązać się to będzie z koniecznością zaprzestania realizacji zamówionych usług, które świadczymy na podstawie wyrażonej zgody.

7. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyraziłeś zgodę przetwarzamy przez okres 36 miesięcy od momentu wyrażenia zgody lub od momentu zrealizowania zamówionej przez Ciebie usługi.

Jeżeli masz więcej pytań – skontaktuj się z nami pod adresem: edis@edis.net.pl . Resztę naszych danych jest dostępnych na stronie internetowej: https://edis.net.pl


kontakt


Zadzwoń lub zostaw numer do Siebie, a nasz doradca skontaktuje się Tobą.

Siedziba

43-100 Tychy, ul.Cienista 15
tel/fax: +48 32 748 98 99
edis@edis.net.pl

Oddział

40-017 Katowice, ul.Graniczna 25a/1
tel/fax: +48 32 749 66 68

EDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Sąd Rejonowy w Katowicach KRS 83160,
kapitał zakładowy 50 000.00 PLN,
NIP 6462534242, Regon 277691802,
VW Bank Polska SA 14213000042001022918960001

Napisz do nas