Korekty deklaracji podatkowych w 2016 roku.

Do korekt deklaracji składanych w 2016 roku nie ma już obowiązku dołączania pisma wyjaśniającego przyczynę korekty. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku korygowania deklaracji dotyczących lat poprzednich. Trzeba mieć jednak na uwadze, że na wezwanie Urzędu, np. w ramach czynności sprawdzających, podatnik ma obowiązek takie wyjaśnienie złożyć.

kontakt


Zadzwoń lub zostaw numer do Siebie, a nasz doradca skontaktuje się Tobą.

Siedziba

43-100 Tychy, ul.Cienista 15
tel/fax: +48 32 748 98 99
edis@edis.net.pl

Oddział

40-017 Katowice, ul.Graniczna 25a/1
tel/fax: +48 32 749 66 68

EDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Sąd Rejonowy w Katowicach KRS 83160,
kapitał zakładowy 50 000.00 PLN,
NIP 6462534242, Regon 277691802,
VW Bank Polska SA 14213000042001022918960001

Napisz do nas