Jednolity plik kontrolny.

Podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych są zobowiązane przekazywać JEDNOLITE PLIKI KONTROLNE na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:
od 1 lipca 2016 r. – duzi przedsiębiorcy,
od 1 lipca 2018 r. – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.
Przy czym status przedsiębiorcy regulują przepisy ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. .U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) – art. 104 -106.
Jednocześnie ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 846), dodanym w art. 82 paragrafie 1b wprowadzono obowiązek przekazywania bez wezwania organu podatkowego ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT), w postaci elektronicznej za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:
1 lipca 2016 r. – dużych przedsiębiorców,
1 stycznia 2017 r. – małych i średnich przedsiębiorców,
1 stycznia 2018 r. – mikro przedsiębiorców.

kontakt


Zadzwoń lub zostaw numer do Siebie, a nasz doradca skontaktuje się Tobą.

Siedziba

43-100 Tychy, ul.Cienista 15
tel/fax: +48 32 748 98 99
edis@edis.net.pl

Oddział

40-017 Katowice, ul.Graniczna 25a/1
tel/fax: +48 32 749 66 68

EDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Sąd Rejonowy w Katowicach KRS 83160,
kapitał zakładowy 50 000.00 PLN,
NIP 6462534242, Regon 277691802,
VW Bank Polska SA 14213000042001022918960001

Napisz do nas