Jak określić status przedsiębiorcy?

Średni przedsiębiorca to firma, której średnioroczne zatrudnienie jest mniejsze niż 250 pracowników oraz roczny obrót netto nie przekracza równowartości w złotych 50 000 000 euro lub suma aktywów bilansu nie przekracza równowartości w złotych 43 000 000 euro.

Mały przedsiębiorca to firma, której średnioroczne zatrudnienie jest mniejsze niż 50 pracowników oraz roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu nie przekraczają równowartości w złotych 10 000 000 euro.

Mikro przedsiębiorca to firma, której średnioroczne zatrudnienie jest  mniejsze niż 10 pracowników oraz roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu nie przekraczają równowartości w złotych 2 000 000 euro.

kontakt


Zadzwoń lub zostaw numer do Siebie, a nasz doradca skontaktuje się Tobą.

Siedziba

43-100 Tychy, ul.Cienista 15
tel/fax: +48 32 748 98 99
edis@edis.net.pl

Oddział

40-017 Katowice, ul.Graniczna 25a/1
tel/fax: +48 32 749 66 68

EDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Sąd Rejonowy w Katowicach KRS 83160,
kapitał zakładowy 50 000.00 PLN,
NIP 6462534242, Regon 277691802,
VW Bank Polska SA 14213000042001022918960001

Napisz do nas